top of page

במהלך כל חיי הבוגרים הקפדתי לשלב מיזמים התנדבותיים בין משימותיי השוטפות והמקצועיות -בתחום החינוך בכלל והחינוך למדעים בפרט, בתמיכה באוכלוסיות מוחלשות, בהנצחת השואה, בהתמודדות עם מגפת הקורונה ועוד.

גם בתחום הצילום ישנם מיזמים התנדבותיים יפים שבהם תרמתי ואוכל להמשיך לתרום לקהילה. צילום אירועים חברתיים במסגרות התנדבותיות קהילתיות, צילומי אירועי ספורט ואתלטיקה מגוונים, העברת שיעורים ממוקדים בנושא צילום - טכנולוגי/פיזיקלי ואומנותי.

ספרו לי מי אתם ומה המסגרת ההתנדבותית, ואעשה כל שביכולתי כדי להגיע ולעזור.

bottom of page